Dopamiini lõksud

Hoiatus

Sotsiaalmeedia põhjustab ajaraiskamist ja ajude kärbumist.

Ma mõistan ja jätkan saidile.

Mis on psühhedeelikumid

Psühhedeelikumid on molekulid, seened ja taimed, mis mõjutavad aju toimimist ja muudavad teadvuse seisundit. Need võivad esile kutsuda intensiivseid visuaalseid ja kuulmiselamusi ning sügavaid emotsionaalseid ja kognitiivseid kogemusi. Ajaloo jooksul on psühhedeelikume kasutatud näiteks usulistes, vaimsetes seostes ja tervendavate ravimitena. Tänapäeval on nende kasutus laienenud ka teadusuuringutele ja teraapiale.

Kuidas psühhedeelikumid toimivad?

Psühhedeelikumid toimivad seondudes ajus olevate närvirakkude vahelise suhtlusega. Eriti seonduvad nad serotoniini retseptoritega. See seondumine põhjustab muutusi ajutegevuses ja võib tekitada mitmesuguseid füsioloogilisi ja psühholoogilisi mõjusid.

Psühhedeelikumide näited

Tuntud psühhedeelikumide hulka kuuluvad näiteks LSD (lüsergihappe dietüülamiid), psilotsübiin (maagilised seened), DMT (N,N-dimetüültrüptamiin), ayahuasca (sisaldab DMT-d) ja meskaliin (leidub teatud kaktustes). Igal psühhedeelikumil on erinevad omadused ja mõjud. Näiteks võib LSD tekitada energilise olekutunde ja mitmeid tunde kestvaid tajumise ja teadvuse muutusi, samas kui DMT võib tekitada kiire ja intensiivse reisi nn DMT-reaalsusesse.

Mõjud

Psühhedeelikumide mõjud sõltuvad annuse suurusest ja sellest, millises keskkonnas neid tarbitakse.

Ühised mõjud hõlmavad näiteks:

  • Aja ja ruumi taju muutused
  • Intensiivsed visuaalsed ja kuulmismeeleelamused
  • Sügavad emotsionaalsed ja kognitiivsed kogemused
  • Ühtsuse või omavahelise seotuse tunne
  • Tervendavad või muutvad kogemused

Psühhedeelikumid võivad põhjustada ka negatiivseid mõjusid, näiteks:

  • Iiveldust või paanikahooge
  • Hirmu või ärevust

On oluline, et psühhedeelikume kasutataks vastutustundlikult ja ohutult ning kogemust jälgiks kogenud isik (trip sitter).

Seadus ja psühhedeelikumid

Psühhedeelikumide seaduslik staatus varieerub riigiti. Mõnes riigis, näiteks Soomes, on psühhedeelikumid seadusega keelatud ja nende omamine või levitamine on karistatav tegu. Teisalt on mõnes riigis, näiteks Kanadas ja Brasiilias, teatud psühhedeelikumid legaliseeritud meditsiiniliseks või usuliseks kasutamiseks.